Звітність

Річний звіт за 2012 від 23.04.13

Річний звіт за 2013 від 21.04.14

Річний звіт за 2014 від 22.04.15

Річний звіт за 2015 від 22.04.16

Річний звіт за 2016 від 24.04.17

Річний звіт за 2017 від 23.04.18

Річна фінансова звітність

2018

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати

Ф3. Звіт про рух грошових коштів

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки

2019

Ф1.Баланс

Ф2.Звіт про фінансові результати

Ф3.Звіт про рух грошових коштів

Ф4.Звіт про власний капітал

Ф5.Примітки до фінансової звітності

2020

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до фінансової звітності

2021

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до фінансової звітності

2022

Ф.1 Баланс

Ф.2 Звіт про фінансові результати

Ф.3 Звiт про рух грошових коштів

Ф.4 Звіт про власний капітал

Ф.5 Примітки до фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора

2018

Звіт аудиторів

Звіт про управління

2019

Звіт аудиторів

Звіт про управління

2020

Звіт аудиторів

Звіт про управління

2021

Звіт аудиторів

Звіт про управління

2022

Звіт аудиторів

Звіт про управління