Установчі документи

Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФІТОФАРМ”

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Протоколи загальних зборів товариства

Положення про виконавчий орган

Положення про загальні збори

Положення про наглядову раду

Положення про нарахування та виплату дивідендів за 2013

Протокол загальних зборів №1 за 2013

Протокол загальних зборів №1 за 2014

Протокол загальних зборів №1 за 2015

Протокол загальних зборів за 2016

Протокол позачергових загальних зборів 2016

Протокол загальних зборів за 2017

Протокол загальних зборів за 06.11.17

Рішення № 3 Єдиного акціонера ПРАТ “ФІТОФАРМ” від 29 жовтня 2019 року

Звітність

Річний звіт за 2012

Річний звіт за 2013

Річний звіт за 2014

Річний звіт за 2015

Річний звіт за 2016

Річний звіт за 2017

Особлива інформація про товариство

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента за 09.04.2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента за 23.04.2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента за 14.03.2014

Повідомлення про скликання загальних зборів товариства за 23.04.2014

Спростування недостовірної неправдивої інформації від 11.04.2014

Повідомлення про скликання загальних зборів товариства 04.04.16

Виправлення інформації

Зміна посадових осіб

Зміна посадових осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента за 19.05.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента за 19.05.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента за 16.08.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента за 23.08.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації за 30.08.2016

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товариства 07.11.16

Повідомлення про проведення річних зборів акціонерів товариства 21.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повідомлення про скликання загальних зборів товариства 21.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 24.04.17

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів ПРАТ “ФІТОФАРМ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації від 06.11.17

Повідомлення про виникнення особливої інформації від 06.11.17(2)

Повідомлення про проведення загальних зборів

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 30.11.18

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 30.11.18 (2)

Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства

Структура власності Фітофарм 2023 станом на 31.12.2023 (публікація від 11.01.2024 р)

Інформація про структуру власності станом на 31.12.2023 (публікація від 11.01.2024 р)

Звіт по структурі власності станом на 31.12.2023 (публікація від 11.01.2024 р)