Повідомлення

Повідомлення про скликання загальних зборів товариства за 23.04.2014

Виправлення інформації від 25.03.2016

Повідомлення про скликання загальних зборів товариства 04.04.16

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товариства 07.11.16

Повідомлення про скликання загальних зборів товариства 21.04.2017

Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів ПРАТ “ФІТОФАРМ”

Повідомлення про проведення загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05.03.2018 року

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.04.2018 року

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65- 2 Закону України “Про акціонерні товариства”

Публічна безвідклична вимога. 20.08.2018

Повідомлення для акціонерів щодо обов’язкового продажу акцій від 28.08.18