СЕДАФИТОН

Comb drug | N05CM | Таблетки № 24 (12х2), № 48 (12х4), № 96 (12х8) в блистерах.

Оказывает седативное, анксиолитическое, спазмолитическое, антиаритмическое, гипотензивное и гипохолистеринемическое (снижают уровень холестерина и триглицеридов в крови) действие; регулирует сердечную деятельность, снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений, улучшает выносливость сердца к физическим нагрузкам.

  • Применяют при легких формах невротических расстройств, сопровождающихся раздражительностью, тревожностью, чувством страха, подавленностью, повышенной утомляемостью, рассеянностью, повышенной нервной возбудимостью; легких формах расстройств сна, связанных с возбуждением; приступах головной боли, мигрени, обусловленные нервным напряжением; легких формах дисменореи, климактерическом синдроме; нейроциркуляторной дистонии с тахикардией, кардиалгией и артериальной гипертензией; артериальной гипертензии I стадии; в составе комплексной терапии и профилактики хронической ишемической болезни сердца, атеросклероза, артериальной гипертензии, суправентрикулярных и желудочковых аритмий, начальных стадий хронической сердечной недостаточности; дерматозы, сопровождающиеся зудом (крапивница, атопический дерматит, экзема); постоянное психическое напряжение (синдром менеджера)

Седафітон Форте

Comb drug | N05CM | Капсули № 12 (6х2), № 24 (6х4), № 48 (6х8) у блістерах.

Чинить седативну, анксіолітичну, спазмолітину, антиаритмічну, гіпотензивну та гіпохолістеринемічну (знижують рівень холестерину та тригліцеридів у крові) дію; регулює серцеву діяльність, знижує артеріальний тиск та частоту серцевих скорочень, покращують витривалість серця до фізичних навантажень.

  • Застосовують при легких формах невротичних розладів, що супроводжуються дратівливістю, тривожністю, відчуттям страху, пригніченням, підвищеною втомлюваністю, неуважністю, підвищеною нервовою збудливістю; легких формах розладів сну, пов’язаних зі збудженням; нападах головного болю, мігрені, зумовлені нервовим напруженням; легких формах дисменореї, клімактеричному синдромі; нейроциркуляторній дистонії з тахікардією, кардіалгією та артеріальною гіпертензією; артеріальній гіпертензії І стадії; у складі комплексної терапії та профілактики хронічної ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, суправентрикулярних та шлуночкових аритмій, початкових стадій хронічної серцевої недостатності; дерматози, що супроводжуються свербежем шкіри (кропив’янка, атопічний дерматит, екзема); постійне психічне напруження (синдром менеджера)